Monitorización de fármacos

ANALITO TÉCNICAS ANALÍTICAS
ANALÉPTICOS
Cafeína HPLC
Teofilina HPLC, FPIA
ANTIPIRÉTICOS
Salicilatos HPLC
Acetaminofeno (Paracetamol) HPLC
ANTIBIÓTICOS
Amikacina FPIA
Gentamicina FPIA
Vancomicina HPLC, FPIA
ANTICOAGULANTES
Warfarina HPLC
ANTIEPILÉPTICOS
Ácido Valproico GC/FID, FPIA
Carbamazepina HPLC, FPIA
Clonazepam HPLC
Fenitoína HPLC, FPIA
Fenobarbital HPLC, FPIA
Lamotrigina HPLC
Oxcarbazepina / MHD HPLC
Pentobarbital HPLC
Primidona HPLC
ANTINEOPLÁSICOS
Methotrexate FPIA
ANTIRETROVIRALES
(en desarrollo)
CARDIOACTIVOS
Amiodarona HPLC
Digoxina FPIA
INMUNORREGULADORES
Ciclosporina A FPIA
Micofenolato HPLC
Tacrolimus (FK506) MEIA
ANALITO TÉCNICAS ANALÍTICAS
PSICOACTIVOS
Amitriptilina HPLC
Clorimipramina HPLC
Desipramina HPLC, FPIA
Imipramina HPLC, FPIA
Nortriptilina HPLC, FPIA
Fluoxetina HPLC
Sertralina HPLC
Clozapina HPLC
Haloperidol HPLC
Risperidona HPLC
Thioridazina HPLC
Levomepromazina HPLC
Pipotiazina HPLC
Propericiazina HPLC
Litio FOTÓMETRO DE LLAMA
Alprazolam HPLC, GC
Bromazepam HPLC, GC
Clobazam HPLC, GC
Clonazepam HPLC, GC
Diazepam HPLC, GC
Flunitrazepam HPLC, GC
Oxazepam HPLC, GC
Lorazepam HPLC, GC
AA: Atomic Absorption – Espectrofotometría de Absorción Atómica
FPIA: Fluorescence Polarization Immuno Assay – Inmunoensayo de Fluorescencia Polarizada
GC/NPD: Gas Chromatography/ Nitrogen Phosphorus Detector – Cromatografía de Gases/Detector de Nitrógeno y Fósforo
GC/FID: Gas Chromatography/ Flame Ionization Detector – Cromatografía de Gases/Detector de Ionización de Llama
HPLC: High Performance Liquid Chromatography – Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento
IC: Immunochromatography – Inmunocromatografía
MEIA: Microparticle Enzimatic Inmuno Assay – Inmunoensayo Enzimático de Micropartículas
TLC: Thin Layer Chromatography – Cromatografía en Capa Fina